Bước 1  : Tại trang chủ >> Chọn mục Chức Năng
Bước 1 : Tại trang chủ >> Chọn mục Chức Năng
Bước 2  : Chọn mục Đại Lý
Bước 2 : Chọn mục Đại Lý
Bước 3 : Tại giao diện Đại lý >> Chọn Đăng Ký Ngay
Bước 3 : Tại giao diện Đại lý >> Chọn Đăng Ký Ngay
Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin >> Ấn Đăng ký ngay . Sau khi đăng ký thành công liên hệ Telegram Đại Lý để kích hoạt tài khoản.
Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin >> Ấn Đăng ký ngay . Sau khi đăng ký thành công liên hệ Telegram Đại Lý để kích hoạt tài khoản.