Bước 1: Tại trang chủ chọn tên đăng nhập
Bước 1: Tại trang chủ chọn tên đăng nhập
Bước 2: Sau đó ở mục tài khoản chọn Gửi Mã vào Số Điện Thoại đã đăng ký
Bước 2: Sau đó ở mục tài khoản chọn Gửi Mã vào Số Điện Thoại đã đăng ký
Bước 3 : Bấm gửi tin nhắn và nhập mã xác minh hệ thống đã gửi vào Số Điện Thoại đã đăng ký.
Bước 3 : Bấm gửi tin nhắn và nhập mã xác minh hệ thống đã gửi vào Số Điện Thoại đã đăng ký.
Bước 4: Quay lại mục khuyến mãi chọn mã Khuyến mãi ND188
Bước 4: Quay lại mục khuyến mãi chọn mã Khuyến mãi ND188
Bước 5: Nhấn vào Đăng Ký Ngay
Bước 5: Nhấn vào Đăng Ký Ngay