Bước 1 : Tại Trang chủ chọn mục Nạp tiền
Bước 1 : Tại Trang chủ chọn mục Nạp tiền
Bước 2 : Chọn mục Trực Tuyến 1
Bước 2 : Chọn mục Trực Tuyến 1
Bước 3 : Chọn mục Nạp Nhanh >> Nhập số tiền nạp 1 điểm  = 1,000 VND >> Ấn Tiến hành
Bước 3 : Chọn mục Nạp Nhanh >> Nhập số tiền nạp 1 điểm = 1,000 VND >> Ấn Tiến hành
Bước 4  : Chọn ngân hàng phù hợp để chuyển khoản
Bước 4 : Chọn ngân hàng phù hợp để chuyển khoản
Bước 5  : Quét mã QR code hoặc sao chép thông tin sau đó chuyển khoản . Lưu ý  : Nhập đúng nội dung chuyển tiền yêu cầu
Bước 5 : Quét mã QR code hoặc sao chép thông tin sau đó chuyển khoản . Lưu ý : Nhập đúng nội dung chuyển tiền yêu cầu