Bước 1 : Soạn tin nhắn gửi về Email : Jun88phienban1@gmail.com
Bước 1 : Soạn tin nhắn gửi về Email : [email protected]
Bước 2 :  Dùng Email đã liên kết tài khoản trên hệ thống soạn tin nhắn theo mẫu trên
Bước 2 : Dùng Email đã liên kết tài khoản trên hệ thống soạn tin nhắn theo mẫu trên