Bước 1: Chọn mục " Khuyến Mãi "
Bước 1: Chọn mục " Khuyến Mãi "
Bước 2: Chọn mục " KHUYẾN MÃI TUẦN " Chọn mã khuyến mãi " CNV "
Bước 2: Chọn mục " KHUYẾN MÃI TUẦN " Chọn mã khuyến mãi " CNV "
Bước 3: Ấn vào mục " Đăng Ký Ngay "
Bước 3: Ấn vào mục " Đăng Ký Ngay "