Bước 1 : Tại giao diện chính >> Ấn vào Danh sách
Bước 1 : Tại giao diện chính >> Ấn vào Danh sách
Bước 2 : Ở mục Số dư khả dụng >> Chọn hình Mũi tên
Bước 2 : Ở mục Số dư khả dụng >> Chọn hình Mũi tên
Bước 3 : Chọn giao dịch cần kiểm tra >> Ấn vào
Bước 3 : Chọn giao dịch cần kiểm tra >> Ấn vào
Bước 4 : Lấy hóa đơn đầy đủ chi tiết
Bước 4 : Lấy hóa đơn đầy đủ chi tiết