Hướng Dẫn Đăng Ký Khuyến Mãi ND01

Bước 1: Chọn mục " Khuyến Mãi "
Bước 1: Chọn mục " Khuyến Mãi "
Bước 2: Chọn mã khuyến mãi " ND01 "
Bước 2: Chọn mã khuyến mãi " ND01 "
Bước 3: Ấn vào mục " Đăng Ký Ngay "
Bước 3: Ấn vào mục " Đăng Ký Ngay "