Bước 1 : Ở Trang chủ chọn Tên Đăng Nhập
Bước 1 : Ở Trang chủ chọn Tên Đăng Nhập
Bước 2 : Chọn Đổi MÃ PIN Rút Tiền
Bước 2 : Chọn Đổi MÃ PIN Rút Tiền
Bước 3: Nhập thông tin Mật Khẩu Đăng Nhập, Mã Pin Cũ và Mã Pin Mới >> Sau đó bấm " Ấn Xác Nhận" để thay đổi.
Bước 3: Nhập thông tin Mật Khẩu Đăng Nhập, Mã Pin Cũ và Mã Pin Mới >> Sau đó bấm " Ấn Xác Nhận" để thay đổi.