Bước 1 : Tại trang chủ =>> Chọn mục XEM CHI TIẾT
Bước 1 : Tại trang chủ =>> Chọn mục XEM CHI TIẾT
Bước 2 : Chọn giao dịch cần kiểm tra
Bước 2 : Chọn giao dịch cần kiểm tra
Bước 3 : Lấy hóa đơn chi tiết đầy đủ thông tin
Bước 3 : Lấy hóa đơn chi tiết đầy đủ thông tin