Bước 1: Tại Trang Chủ chọn mục Khuyến Mãi
Bước 1: Tại Trang Chủ chọn mục Khuyến Mãi
Bước 2: Chọn Khuyến Mãi SB02
Bước 2: Chọn Khuyến Mãi SB02
Bước 3: Bấm vào Đăng Ký Ngay
Bước 3: Bấm vào Đăng Ký Ngay
Bước 4: Điền tên đăng nhập => Nhập mã xác thực. Hệ thống tự động cập nhật vé cược có điểm thưởng cao nhất
Bước 4: Điền tên đăng nhập => Nhập mã xác thực. Hệ thống tự động cập nhật vé cược có điểm thưởng cao nhất