Bước 1: Tại Trang Chủ chọn mục Nạp Tiền
Bước 1: Tại Trang Chủ chọn mục Nạp Tiền
Bước 2 : Chọn mục Trực Tuyến 1
Bước 2 : Chọn mục Trực Tuyến 1
Bước 3 : Chọn mục Siêu Tốc - OKVIP >> Nhập số tiền nạp 1 điểm = 1,000VND >> Ấn Tiến Hành.
Bước 3 : Chọn mục Siêu Tốc - OKVIP >> Nhập số tiền nạp 1 điểm = 1,000VND >> Ấn Tiến Hành.
Bước 4 :  Chọn ngân hàng yêu thích để chuyển khoản
Bước 4 : Chọn ngân hàng yêu thích để chuyển khoản
Bước 5 : Quét mã QR hoặc sao chép SỐ TÀI KHOẢN - SỐ TIỀN - NỘI DUNG hiển thị trên hệ thống => Đăng nhập vào APP ngân hàng để chuyển khoản.
Bước 5 : Quét mã QR hoặc sao chép SỐ TÀI KHOẢN - SỐ TIỀN - NỘI DUNG hiển thị trên hệ thống => Đăng nhập vào APP ngân hàng để chuyển khoản.