Bước 1  : Tại giao diện Trang chủ >> Chọn mục tra cứu
Bước 1 : Tại giao diện Trang chủ >> Chọn mục tra cứu
Bước 2  : Chọn tra cứu Lệnh chuyển tiền
Bước 2 : Chọn tra cứu Lệnh chuyển tiền
Bước 3  : Ấn vào giao dịch cần kiểm tra
Bước 3 : Ấn vào giao dịch cần kiểm tra
Bước 4  : Lấy hóa đơn chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin
Bước 4 : Lấy hóa đơn chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin