Bước 1 : Tại giao diện Trang chủ >> Chọn hình quả chuông thông báo
Bước 1 : Tại giao diện Trang chủ >> Chọn hình quả chuông thông báo
Bước 2  : Lấy hóa đơn đầy đủ thông tin chi tiết
Bước 2 : Lấy hóa đơn đầy đủ thông tin chi tiết