Bước 1: Tại Giao Diện Trang Chủ => Chọn Mục Bắn Cá
Bước 1: Tại Giao Diện Trang Chủ => Chọn Mục Bắn Cá
Bước 2: Chọn Sảnh Bạn Muốn Tham Gia >> JILI
Bước 2: Chọn Sảnh Bạn Muốn Tham Gia >> JILI
Bước 3: Hướng Dẫn Các Biểu Tượng Trong Giao Diện Chính Trong Game
Bước 3: Hướng Dẫn Các Biểu Tượng Trong Giao Diện Chính Trong Game