Bước 1 : Trên Điện thoại mở SAFARI
Bước 1 : Trên Điện thoại mở SAFARI
Bước 2 : Truy cập Jun88e.com
Bước 2 : Truy cập Jun88e.com
Bước 3 : Chọn tiện ích của IPHONE
Bước 3 : Chọn tiện ích của IPHONE
Bước 4 : Chọn thêm vào màn hình chính
Bước 4 : Chọn thêm vào màn hình chính
Bước 5 : Chọn nút " Thêm "
Bước 5 : Chọn nút " Thêm "
Bước 6 : APP Jun88 ngoài màn hình
Bước 6 : APP Jun88 ngoài màn hình