Bước 1 : Dùng SĐT đã liên kết tài khoản trên hệ thống soạn tin nhắn SMS về SĐT : + 84 842730888 theo mẫu trên.
Bước 1 : Dùng SĐT đã liên kết tài khoản trên hệ thống soạn tin nhắn SMS về SĐT : + 84 842730888 theo mẫu trên.