Bước 1: Chọn mục " Khuyến Mãi "
Bước 1: Chọn mục " Khuyến Mãi "
Bước 2: Chọn mục Thành Viên Mới >> chọn mã khuyến mãi " NL01 "
Bước 2: Chọn mục Thành Viên Mới >> chọn mã khuyến mãi " NL01 "
Bước 3 : Ấn vào mục " Đăng Ký Ngay "
Bước 3 : Ấn vào mục " Đăng Ký Ngay "