Bước 1 : Ở trang chủ chọn mục rút tiền => chọn tiếp tục
Bước 1 : Ở trang chủ chọn mục rút tiền => chọn tiếp tục
Bước 2: Chọn Rút Tiền
Bước 2: Chọn Rút Tiền
Bước 3 : Chọn Tiếp Tục
Bước 3 : Chọn Tiếp Tục
Bước 4: Nhập số tiền muốn rút >> Bấm Rút Tiền
Bước 4: Nhập số tiền muốn rút >> Bấm Rút Tiền
Bước 5 : Chọn ngân hàng và Nhập mã pin rút tiền >> Sau đó nhấn Đồng Ý
Bước 5 : Chọn ngân hàng và Nhập mã pin rút tiền >> Sau đó nhấn Đồng Ý