Bước 1 : Tại Trang Chủ ở góc trái màn hình bấm vào biểu tượng mũi tên.
Bước 1 : Tại Trang Chủ ở góc trái màn hình bấm vào biểu tượng mũi tên.
Bước 2 : Chọn Phong Bao Lì Xì
Bước 2 : Chọn Phong Bao Lì Xì
Bước 3 : Bấm Nhận Ngay
Bước 3 : Bấm Nhận Ngay