Hướng dẫn lấy hóa đơn MBBANK

Bước 1 : Tại giao diện chính >> Chọn Xem Tài Khoản
Bước 1 : Tại giao diện chính >> Chọn Xem Tài Khoản
Bước 2 : Ở mục Tài Khoản Nguồn >> Chọn mũi tên
Bước 2 : Ở mục Tài Khoản Nguồn >> Chọn mũi tên
Bước 3 : Chọn mũi tên ở mục Thông tin tài khoản
Bước 3 : Chọn mũi tên ở mục Thông tin tài khoản
Bước 4 : Lấy hóa đơn chi tiết đầy đủ thông tin
Bước 4 : Lấy hóa đơn chi tiết đầy đủ thông tin