Bước 1 : Tại Trang Chủ chọn mục " Tài khoản".
Bước 1 : Tại Trang Chủ chọn mục " Tài khoản".
Bước 2 : Tại mục "Tài Khoản" chọn mục VIP.
Bước 2 : Tại mục "Tài Khoản" chọn mục VIP.
Bước 3 : Tại mục VIP kéo xuống " Quà Sinh Nhật" >> Ấn Nhận điểm.
Bước 3 : Tại mục VIP kéo xuống " Quà Sinh Nhật" >> Ấn Nhận điểm.