Hướng Dẫn Nạp Tiền Qua Ngân Hàng

Bước 1: Chọn mục "Nạp Tiền"
Bước 1: Chọn mục "Nạp Tiền"
Bước 2: Chọn mục " NẠP QUÉT QR"
Bước 2: Chọn mục " NẠP QUÉT QR"
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp, lưu ý 1 điểm = 1,000VND
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp, lưu ý 1 điểm = 1,000VND
Bước 4: Chọn ngân hàng phù hợp để chuyển khoản
Bước 4: Chọn ngân hàng phù hợp để chuyển khoản