Bước 1: Tại Trang Chủ Chọn Mục ''CHỨC NĂNG''
Bước 1: Tại Trang Chủ Chọn Mục ''CHỨC NĂNG''
Bước 2 : Chọn TẢI APP
Bước 2 : Chọn TẢI APP
Bước 3 : Chọn TẢI APP ANDROID
Bước 3 : Chọn TẢI APP ANDROID
Bước 4 : Chọn VẪN TẢI XUỐNG
Bước 4 : Chọn VẪN TẢI XUỐNG
Bước 5 : Mở TỆP
Bước 5 : Mở TỆP
Bước 6 :  Chọn ''CÀI ĐẶT''
Bước 6 : Chọn ''CÀI ĐẶT''
Bước 7 : Vẫn Chọn ''CÀI ĐẶT''
Bước 7 : Vẫn Chọn ''CÀI ĐẶT''
Bước 8 : Bật ''CHO PHÉP ỨNG DỤNG TỪ NGUỒN'' Sau Đó ''CÀI ĐẶT'' Tiếp Để Hoàn Thành Tải.
Bước 8 : Bật ''CHO PHÉP ỨNG DỤNG TỪ NGUỒN'' Sau Đó ''CÀI ĐẶT'' Tiếp Để Hoàn Thành Tải.