Bước 1 : Tại Trang chủ chọn mục Khuyến Mãi
Bước 1 : Tại Trang chủ chọn mục Khuyến Mãi
Bước 2 : Tại mục Khuyến mãi chọn khuyến mãi " Thưởng 13% Tiền Nạp Trong Ngày"
Bước 2 : Tại mục Khuyến mãi chọn khuyến mãi " Thưởng 13% Tiền Nạp Trong Ngày"
Bước 3 : Ấn vào " Đăng Ký Ngay" tại khuyến mãi.
Bước 3 : Ấn vào " Đăng Ký Ngay" tại khuyến mãi.
Bước 4 : Nhập tên đăng nhập và chọn mã khuyến mãi tương ứng >> Nhập mã xác nhận
Bước 4 : Nhập tên đăng nhập và chọn mã khuyến mãi tương ứng >> Nhập mã xác nhận